Excel พื้นฐาน นำเสนอเทคนิค การใช้โปรแกรม อีกหนึ่งโปรแกรม ที่หลายคนใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล

Excel พื้นฐาน นำเสนอเทคนิค การใช้โปรแกรม อีกหนึ่งโปรแกรม ที่หลายคนใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Excel พื้นฐาน การใช้แอป และโปรแกรม เรียนรู้การใช้ excel สูตร Excel พื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน รีวิว คนที่ใช้ excel ไม่เป็น สามารถเรียนรู้ได้ รู้จักกับ excel เบื้องต้น ส่วนคนที่ใช้ excel เป็นแล้วก็สามารถ เรียนรู้เพิ่มเติมได้

เมื่อเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมา ข้างบนจะเป็น แถบเครื่องมือต่างๆ ส่วนใหญ่เราใช้ excel ในเรื่องของการคำนวณ เพราะการคำนวณใน excel ดีมาก อีกหนึ่งโปรแกรม ที่หลายคนใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล โดยรูปแบบต่างๆ ก็คือโปรแกรม microsoft excel

นำเสนอเทคนิค การใช้โปรแกรม microsoft excel ที่ทำให้ทุกคนใช้งาน excel ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โปรแกรม microsoft excel ส่วนใหญ่เราใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นแรกในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือการจัดการกับข้อมูล

แยกชื่อกับนามสกุล ด้วยการคลิกขวากด Insert Finish ให้คอลั่มนามสกุล แทนที่คอลัมน์ใหม่ 

Excel เบื้องต้น 2020 ยกตัวอย่างข้อมูล ดูในข้อมูลในที่นี้ ชื่อและนามสกุล อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน ถ้าหากเราต้องการที่จะ แยกชื่อกับนามสกุล ขั้นตอนแรกก็คือ การสร้างคอลัมน์หลังชื่อ – นามสกุล ด้วยการคลิกขวากด Insert

เลือกคอลัมน์ชื่อและนามสกุล คลิก Data เลือก Text to Columns จากนั้นให้เลือก แบบที่มีตัวคั่นกด Next โดยตัวคั่นในที่นี้ของเราก็คือ Space เราก็จะเห็นว่า ชื่อกับนามสกุล แยกกันเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด Next อีกครั้งหนึ่งแล้วกด Finish ให้คอลั่มนามสกุล แทนที่คอลัมน์ใหม่ ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นกด OK

ทำการ Fill ช่องว่างด้วยเลข 0 โดยกดเลข 0 ในขั้นต่อไป Scroll

จากนั้นเราจะได้ชื่อกับนามสกุล แยกกันเรียบร้อย ในขั้นต่อไป Scroll หรือคะแนนบางช่องเป็นช่องว่าง เราต้องการ Fill ช่องว่างนั้นด้วยเลข 0 ใน excel สามารถทำได้ ได้โดยการเลือกลากคลุม ช่วงที่เราต้องการจะ Fill ช่องว่าง

จากนั้นไปที่ Home เลือก Go to special เลือกที่เป็น Blank นั่นหมายถึงเรา กำลังจะเลิกช่องว่าง กด OK เจ้าหน้าที่เราทำการ Fill ช่องว่างด้วยเลข 0 โดยกดเลข 0 ถ้าเราต้องการใช้ ฟิวส์ช่องว่างทั้งหมดด้วยเลข 0 ให้เรากด Ctrl + Enter จากนั้นเลข 0 ก็จะแทนที่ ในช่องว่างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่เรา ต้องการดึงข้อมูล บางส่วนจากคอลัมน์ก่อนหน้า ( แทนการ Copy Paste ) และคอลัมน์ก่อนหน้านั้นมี pattern ที่ชัดเจน อย่างเช่นยกตัวอย่าง ถ้าต้องการดึง ตัวย่อของคณะ เริ่มต้นโดยเลือกคอลัมน์ ที่เราต้องการใส่ตัวย่อ จากนั้นไปที่แถบ Data เลือก Fiash Fill หรือกด Ctrl + E จากนั้นเราก็ จะได้ตัวย่อทั้งหมด ที่เราต้องการแล้ว โดยในวิธีนี้ เราจะต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลด้วย

Excel พื้นฐาน Format ที่เราต้องการ เขียนขึ้นต้นด้วยเลข 0 ตามด้วยตัวเลข 

เรียน Excel ฟรี ในกรณีที่เรามีตัวเลข และต้องการให้ Excel แสดง Format แบบที่เราต้องการ ฉันในกรณีนี้ ยกตัวอย่างเช่น มีตัวเลขที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ เราสามารถทำได้ โดยการเลือกคอลัมน์เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นไปที่แถบ Home

ในส่วนของ Number เลือก More Number Format กด Custum แล้วก็ใส่ Format ที่เราต้องการ เขียนขึ้นต้นด้วยเลข 0 ตามด้วยตัวเลข และเครื่องหมาย 0#-###/-#### เราก็จะได้ Format แบบที่เราต้องการจากนั้นกด OK Format

ที่เรากำหนด ก็จะนำไปใช้ เบอร์โทรศัพท์ที่เราได้เลือกไว้แล้ว จัดรูปแบบตัวเลข ตามที่ต้องการ ถ้าหากต้องการ จะถึงข้อมูลจาก Worksheet อื่น มาใน Worksheet ปัจจุบันที่เราทำงานอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการจะดึง ข้อมูลคณะของนักศึกษา โดยที่เรามี Worksheet ของคณะแล้วก็รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง Xlookup ซึ่งเป็นคำสั่งของ Excel ใน Office เริ่มต้นโดยพิมพ์ = เพื่อใส่ Function จากนั้นกด Xlookup จากนั้นเราต้องการ หารหัสนักศึกษาจาก worksheet ที่เป็นคณะ ให้เราทำการเลือก คอลัมน์รหัสนักศึกษา จากเวิร์คชีทคณะ จากนั้นเราต้องการ จะคืนค่าเป็นชื่อคณะ

ในที่นี้จะให้ เป็นชื่อตัวย่อของคณะ ให้เราทำการเลือก คอลัมน์ที่เป็นตัวย่อของคณะ จากนั้นในกรณีที่ ไม่เจอจะให้เป็น – ค้นหาแบบตรงกับ รหัสนักศึกษาโดยตรง Search โดยใช้ชื่อแรกเป็นลำดับสำคัญกด Enter เราก็จะได้ชื่อคณะ ที่ตรงกันกับ รหัสนักศึกษาแล้ว

จากนั้นให้เรา Apply ตัว Function นี้กับ Row ที่เหลือโดยการ นำเครื่องหมายไปวาง ที่มุมล่างขวาของเซลล์ แล้วกดดับเบิ้ลคลิก จะเห็นว่าชื่อของ นักศึกษาบางชื่อไม่มีคณะอยู่ แปลว่าเราอ้างอิงเซลล์ผิด

เปลี่ยน Data Type ชื่อจังหวัดให้ เป็นชื่อจังหวัด ที่ตรงกับแผนที่

วิธีการแก้ไข คือเราต้องทำการล็อกเซลล์ โดยให้ไปที่เซลล์แรก ที่เราใส่สูทไปไว้ เลือกเซลล์ที่เรา ต้องการจะล็อก โดยการล็อกเซลล์ โดยใช้คำสั่ง F4 ก็จะมีเครื่องหมาย $ ขึ้นที่ Row และ Column ที่เราเลือกไว้ โดยเครื่องหมาย $ ก็จะทำการ ล็อกเซลล์ให้เรา

จากนั้นให้เรา ทำการใช้สูตรนี้กลับ Row ที่เหลือ โดยการนำเมาส์ ไปที่มุมล่างขวาเป็นรูปตัว + อีกครั้ง แล้วดับเบิ้ลคลิก เราจะเห็นได้ว่า รายชื่อนักศึกษาทุกคน ก็จะมีชื่อคณะ ปรากฏขึ้นเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะ นำข้อมูลมาแสดงผล โดยหนึ่งในการแสดงผล ที่น่าสนใจของ Office ก็คือการแสดงผลด้วยแผนที่

เราสามารถเปลี่ยนชื่อของจังหวัดนั้น ให้เป็นชื่อของสถานที่ได้ โดยการคลิกที่ Data จากนั้นกดที่ Data Type ที่เป็น Geography

Excel ก็จะเปลี่ยน Data Type ชื่อจังหวัดให้ เป็นชื่อจังหวัด ที่ตรงกับแผนที่ ด้วยการใช้ชื่อจังหวัดนี้ ในการพอตกราฟแผนที่ได้ โดยการเลือก Column ที่เป็น Province หรือจังหวัดกับข้อมูล ที่เราต้องการ จากนั้นกดที่

Insert Maps แล้วเลือกเป็นแผนที่ เราก็จะได้ กราฟแผนที่ประเทศไทย ตามชื่อจังหวัด ที่เรากำหนดเรียบร้อย

ติดตามข้อมูล   เพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10

Miss M