Categories
เทคนิคพิเศษ

ทริค Excel การใช้โปรแกรม Excel การสร้าง Pivot Table เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ โปรแกรม Microsoft excel มีคีย์ลัดที่น่าสนใจ

ทริค Excel การใช้โปรแกรม Excel การสร้าง Pivot Table เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ 

ทริค Excel การใช้แอป และโปรแกรม การแสดงผลที่ ทุกคนสามารถทำได้ โดยใช้โปรแกรม Excel เทคนิคพิเศษ ก็คือการสร้าง Pivot Table สูตร Excel ทุกคนสามารถสร้าง ได้ด้วยการคลิก Insert เลือก Pivot Table จากนั้น Excel จะถามว่าเรา ต้องการนำข้อมูลนี้ มาสร้างเป็น Table ใช่ไหมให้เรากด OK

เราก็จะได้หน้าต่าง Worksheet ใหม่โดยเราสามารถเลือก ข้อมูลที่เรา ต้องการนำมาเสนอ ในรูปแบบของตารางได้ ฉันต้องการคณะกับคะแนน Excel ก็จะแสดงผลคะแนน มาให้ในรูปแบบของ Sum ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน รูปแบบการนำเสนอได้

ทริค Excel

โดยการคลิกที่ Values แล้วคลิกต่อที่ Values Setting หน่วยการเรียกเป็น Average หรือว่าค่าเฉลี่ย ลำดับต่อไป เราสามารถสร้าง Chart จาก Pivot Table ได้ด้วยการไปคลิกที่ Pivot Table Analyze

เลือก PivotChart excel ก็จะแนะนำชาร์จมาให้ ในที่นี้เป็น Chart ประเภท Column Chart ชาที่นำมาให้ ก็จะมีความเชื่อมโยงกับ Table ที่เราต้องการ

อย่างเช่นถ้าหากเรา ต้องการเพิ่มเพศเข้าไปด้วย เราสามารถที่จะเพิ่ม Gender เข้าไปได้และ เราก็สามารถกรองได้ เฉพาะที่เราต้องการ จะดูข้อมูล เช่นดูข้อมูลของเพศชาย กราฟก็จะเปลี่ยน ไปตามข้อมูลของ Pivot Table ที่อยู่ข้างๆ

ทริค Excel

โดยเราสามารถเปลี่ยน รูปแบบของชาร์ตได้ โดยไปที่เเถบ Design เลือก Change Chart Type จากนั้นเลือก Bar chart จากนั้นคลิก OK Chart ก็จะเปลี่ยนเป็น Bar chart แบบที่เราต้องการแล้ว ในโปรแกรม Microsoft excel ก็จะมีคีย์ลัด

ที่น่าสนใจ อย่างเช่นการใช้ AutoSum สมมุติว่าเรา ต้องการจะหา ผลรวมของคะแนนของทั้ง 2 ช่อง เราก็สามารถใช้คีย์ลัดโดยการกด Alt + = โปรแกรม excel ก็จะรวมผลลัพธ์ จากช่องของทางซ้ายให้

ติดตามข้อมูล   เพิ่มเติมได้ที่ 

Miss M